Gran Canaria
Den officiella webbsidan för turism på Gran Canaria
Silueta Gran Canaria Sitemap
Gran Canaria

Institutionen för turism

Institutionen för turism

Turistrådet på Gran Canaria är en självstyrande offentlig förvaltning som är knuten till regionledningen för Gran Canaria. Dess viktigaste uppdrag är att lyfta fram och synliggöra aktiviteterna för turism, liksom att stimulera till utveckling och se till att allt fungerar väl.

Bakgrunden till bildandet av Turistrådet var nödvändigheten av att bevaka de allt viktigare intressena för de turistiska aktiviterna. Turistrådet arbetar aktivt för att marknadsföra och även medverka i aktiviteter som ger glans och betydelse åt ön Gran Canaria vilket den förtjänar som den privilegierade plats den är där man kan tillbringa en oförglömlig semster.

Gran Canarias Turistråd verkar aktivt för att i dagens läge behålla denna ö som ett första klassens turistmål av högsta kvalitet. Turistrådet planerar, utvecklar och leder en öppen politik utifrån marknadens behov.

Riktlinjerna över vilka strukturer dessa mål har är: Internationell marknadsföring av Gran Canaria, stöttande av interna initiativ för förbättringar av kvaliten på turistmålet och administration av turistofferter inom arkipelagen. Därför letar man alltid efter medverkan från näringslivet och tar dessutom vara på den samverkan som i dag sker regionalt och nationellt.

- I kapitlet om den internationella marknadsföringen (bas för aktiviteten) utvecklar man på alla marknader såväl publicitetskampanjer som medverkan i turistmässor och intressanta turistevenemang av potentiellt intresse för Gran Canaria.

Man visar stort intresse för såväl utvecklingen av olika turistprodukter på ön som golf-, hälso- kongress- och personalresor med flera, som för målet att bredda i möjligaste mån Gran Canarias offert som traditionsenligt är riktad mot sol och stränder vilket är öns basattraktioner.

- Å andra sidan  medverkar Turistrådet i de olika projekten för turismen som etableras på ön ( planering av kvalitet, infrastruktur och turistinformation) i direkt koordination med övriga berörda förvaltningar.

- Slutligen  är Turistrådet den instans som har hand om handläggningen av alla administrativa ärenden som är relaterade till alla turistetablissemang på ön vilket tillåter dem att känna till den verkliga situationen inom sektorn såväl möjligheter som att etablera en direkt kontakt med denna.