Gran Canaria
Den officiella webbsidan för turism på Gran Canaria
Silueta Gran Canaria Sitemap
Gran Canaria

Flora och Fauna

"Atractylis arbuscula"

Vetenskapligt namn: ‘Atractylis arbuscula’

Familj: ‘Compositae’ (Korgblommiga växter)

Släkte: ‘Atractylis’

Endemisk för: Basaltklippor på Gran Canaria

Annan växtplats:  Lanzarote

Beskrivning: Växtart, som i den nationella rödlistan över hotade arter, anses i fara för att dö ut och i behov av ett återhämtningsprogram för hotade arter. Den är endemisk med sitt hem på öarna Lanzarote och Gran Canaria. På Lanzarote har man funnit tre populations­områden, ett har också lokaliserats på Gran Canaria och den har mellan 11 och 500 exemplar per population. På Lanzarote finns populationerna på de svaga sluttningarna med steniga klyftor vid foten av Famaraklipporna. På Gran Canaria växer den på de branta basaltklipporna och delar växtplats med tabaibas. Bristen av jordstabilitet i regionerna där den uppstår, tillsammans med dess otillgänglighet samt låga antal av exemplar utgör de största hoten mot denna art.