Gran Canaria
Den officiella webbsidan för turism på Gran Canaria
Silueta Gran Canaria Sitemap
Gran Canaria

Flora och Fauna

Escobilla

Vetenskapligt namn: ‘Kunkeliella canariensis’

Spanskt namn: Escobilla (Slags ljung)

Familj: ‘Santalaceae’ (Sandelträdsväxter)

Släkte: ‘Kunkeliella’

Endemisk för: Barranco de Guayadeque, Gran Canaria

Beskrivning:  Växtart som i den nationella rödlistan över hotade arter anses i fara för att dö ut och i behov av en åtgärdsplan för hotade arter. Detta är en liten halvbuske, upp till 80 cm hög, med ett typisk kanarie-ginst utseende som växer på de oåtkomliga basaltplattformarna på den östra centrala delen av ön. Den enda existerande populationen finns i Barranco de Guayadeque, i Barranco de Guayadeque Naturreservat, på mellan 500 och 700 meters höjd, med omkring 100 exemplar. Den är en av de xerofytiska arterna som förekommer på den termo-kanariska nivån, och som kräver ett halvtorrt till torrt klimat. Den har mycket små blad, och små beige-gröna individuella blommor som förekommer på vintern från november till mars eller april. Den ger vitaktig frukt i mars och april. Förökning sker endast genom frö och med stor svårighet som utgör det huvudsakliga hotet mot arten. Den är av stort vetenskapligt intresse.