Gran Canaria
Den officiella webbsidan för turism på Gran Canaria
Silueta Gran Canaria Sitemap
Gran Canaria

Flora och Fauna

Normania

Vetenskapligt namn: ‘Normania nava’

Familj: ‘Solanaceae’ (Potatisväxter)

Släkte: Normania

Endemisk för: Monteverde området, Gran Canaria

Annan växtplats: Teneriffa

Beskrivning: Växtart som i den nationella rödlistan över hotade arter anses i fara för att dö ut och i behov av ett åtgärdsprogram för hotade arter. Endemisk för Kanarieöarna, det finns två kända populationer, en på ön Teneriffa, innanför gränserna till Anaga naturpark, och en annan på Gran Canaria, fast man tror att bägge nu kan vara förvunna. Det är en mycket sällsynt lövskogs-art, och beskrevs först av Webb & Berthelot 1845, man hittade den inte i naturen igen förrän på 70-talet. Det är en buske med klibbiga blad och violetta blommor som annars är praktiskt taget nästan biologiskt okänd. Man vet att den föredrar soliga miljöer inom sin potentiella växtplats. Arten bildar fragment av den täta undervegetationen i lövskogen (lagerskog). De nyaste fynden har gjorts i röjningar bland träden, nära eller vid foten av klippor, på en höjd av mellan 500 och 700 meter. Man tror att det progressiva försvinnandet av lagerskogarna på båda öarna är anledningen till att den nu är praktiskt taget obefintlig.