Gran Canaria
Den officiella webbsidan för turism på Gran Canaria
Silueta Gran Canaria Sitemap
Gran Canaria

Flora och Fauna

Salvia amarilla, chagorra

Vetenskapligt namn:‘Sideritis discolor’

Spanskt namn: Salvia amarilla, chagorra (Gul salvia)

Familj: ‘Lamiaceae’ (Kransblommiga växter)

Släkte: ‘Sideritis’ (Bergs-the)

Endemisk för: Doramas Landskapspark, Gran Canaria

Anan växtplats: Los Tiles Handelsträdgård och Botaniska trädgården Viera y Clavijo

Beskrivning: Växtart som i den nationella rödlistan över hotade arter anses i fara för att dö ut och i behov av ett åtgärdsprogram för hotade arter. Det är en stor vedartad buske, upp till en och en halv meter hög, med vita eller gulaktiga blommor. Den är endemisk för Gran Canaria där de enda populationerna finns på mellan 600 och 700 meters höjd, i ravinerna av Barranco Oscuro, Barranco de la Virgen, och i Barranco de Los Tiles innanför Doramas Landskapsparks gränser. Den växer i öppningar i de gröna skogarna, speciellt i skuggiga och fuktiga diken. Arten har nära anknytning till det mikroklimatiska förhållandet som har sitt ursprung och uppstår i trädkronorna och dimman som fuktar det inre av ön. Den blommar från april till juli, och den bär frukt från maj till augusti. Den är under direkt hot från människan på grund av sina medicinal­egenskaper mot hosta och förkylning och som stimulans för cirkulationen. Det är dock inte det enda hotet, försvinnandet av lövskog och den sjunkande grundvattennivån har också haft negativ inverkan på existensen av växtplatser som passar för dess överlevnad. Sen 1981 bevaras populationer av arten i Los Tiles de Moyas Handelsträdgård samt i Jardín Canario.