Gran Canaria
Den officiella webbsidan för turism på Gran Canaria
Silueta Gran Canaria Sitemap
Gran Canaria

Bergssporter

Rekommendationer för vandrare

Att bergsvandra på Gran Canaria är en tillgänglig aktivitet för alla som älskar att vandra i bergen. Det är en möjlighet för vilken person som helst, bara man är intresserad av att njuta av naturen. Det är inte en aktivitet som är begränsad för specialister eller väl preparerade idrottare. Däremot vill vi uppmana till en serie rekommendationer för att göra vandringen på Gran Canaria till något lugnt och säkert.

Personliga rekommendationer

- Undvik långa vägar eller mycket branta leder  under dagens varmaste timmar eller under ogynnsam väderlek och glöm inte att ha passande utrustning.
- Planera rutten med hänsyn till deltagarnas förutsättningar och dagens meterologiska utsikter, med tanke på längden, hur länge den varar  och svårighetsgraden.
- Informera familj eller annan person om rutten och vilken tid man tänker vara tillbaka.
- Ha med en mobiltelefon.  112 är akutnumret på Kanarieöarna som har full täckning och erbjuder service dygnet om.
- Vandra inte om natten med svag sikt på vägens högra sida. Gå inte ensam.
- Drick inte från källor, utom från dem som är skyltade som drickbara.
- Undvik att äta frön eller frukter från inhemska växter som kan vara giftiga trots ett aptitligt utseende.
- Undvik olyckor eller att förstöra naturen genom att inte lämna stigen.
- Vid fall av andningssvårigheter, hjärtbesvär eller känslighet för vissa substanser, kvalster, pollen eller andra allergiframkallande ämnen bör man ha med föreskriven medicin liksom att ha en sportlicens, läkar- eller olycks-falls¬försäkring.
 
Miljörekommendationer

- Hjälp oss att undvika skogsbränder. Rök inte och gör inte upp eld i områden med mycket träd under varma dagar, torra och vindiga. Hjälp oss att bevara öns natur.
- Släng inte avfall även om det är organiskt.
- Att respektera de markerade stigarna hjälper till att bevara den naturliga omgivningen.
- Undvik att besvära den lokala befolkningen eller att skada deras egendom.

Tack för hjälpen att bevara den lilla Miniatyrkontinenten!