Gran Canaria
Den officiella webbsidan för turism på Gran Canaria
Silueta Gran Canaria Sitemap
Gran Canaria
Ön

Fester och intressanta evenemang

Fester och högtider

Terors främsta högtid är Vår Fru Pino festen, stiftet Canariensis Rubiscence skyddshelgon. Festen firas den 8 september, ända sedan 1700-talet, då pilgrimsvandringarna blev populära och är än idag en av festens främsta attraktioner. Under hela kvällen och natten innan kan man se tusentals trogna och festdeltagare som vandrar mot Teror.

Allteftersom vandrarna kommer fram till Teror samlas de på torget, Plaza de Teror, där feststämningen är hög och där festen fortsätter under hela nästa dag.

Den sista söndagen i juli firas Vattenfesten, i samband med skördetiden. Denna högtids historia går tillbaka till 1800-talet och här bad man för att slippa hungersnöd, epidemier eller torka i kommunen. Programpunkter som hör till denna fest är offergåvorna till helgonet, procession, folkfest med musik och boskapsutställning.

San José festen var förr den viktigaste högtiden, näst efter Pino högtiden. Den firas den första söndagen i maj och byn visar upp sina traditioner och hantverk, och man anordnar utställning av boskap och hantverk.

Historia

Teror är en av Gran Canarias äldsta boplatser, även om dess största utbredning skedde under 1500-talet, efter erövringen, då förmögna familjer slog sig ned här.

Samhället Terors historia är intimt förknippat med uppenbarelsen av Pinje jungfrun. Ända sedan 1400-talet har Teror kallats för Mariastad, eftersom skyddshelgonet, jungfrun finns här.

Förutom att vara religiös vallfärdsort, så har Terors utveckling varit förknippad med jordbruket och boskapsuppfödningen, vilket gav en befolkningstillväxt och social utveckling under 1500-,1600- och 1700talen. Under 1700-talet skedde en ekonomisk tillväxt utan like, då man införde nya grödor såsom potatis och majs. Denna ekonomiska höjdpunkt återspeglades i arkitekturen, då de flesta av Terors mest praktfulla byggnader uppfördes under denna tid.

Men det var från och med 1835 som Teror fick en framträdande roll både politiskt och socialt, då den kommunala modellen infördes enligt beslutet i Parlamentet i Cádiz 1812.

Under 1700-talet uppstår i Teror en av kommunens värsta sociala konflikter, vilken hade att göra med fördelningen av vatten mellan invånarna i Teror och Valleseco, som då utgjorde en enda kommun. Samtidigt protesterade invånarna i Moya och Guía mot röjningen för nyodling i Doramasskogen, kring 1810. I Terors historia har ägandefrågan kring vattnet och marken spelat en avgörande roll, då dessa utgjorde grunden för den ekonomiska verksamhet under 1800-talet.

Geografisk information

Kommunen Teror ligger i norra Gran Canarias inland, på en yta av 27 kvadratkilometer och på en höjd av 589 meter över havet.

Teror är en kommun som utmärker sig för sin oregelbundna omgivande terräng. Norrut gränsar kommunen mot Arucas och österut mot Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida och San Mateo. Vidare gränsar Teror söderut mot Valleseco och i nordvästlig riktning ligger Firgas.

En av tjusningarna med Teror är att Jungfrun Pino, öns skyddshelgon, finns här, men Teror är dessutom en kommun med stora historiska värden och värdefulla naturomgivningar.

Dess geografiska läge (Teror ligger i en dal som omges av höga klippiga berg) ger ett något extremt klimat under vissa årstider, som till exempel på sommaren då temperaturen kan uppgå till 40º C, eller på vintern då temperaturen kan gå ned till 4ºC.

Ekonomi

Det har skett en ekonomisk tillväxt, en klar utveckling under den senaste tiden, främst tack vare kommunens närhet till huvudstaden Las Palmas de Gran Canaria.

Teror kännetecknas av en dynamisk ekonomi: å ena sidan har man behållt jordbruksaktiviteten och boskapsskötseln, som förser den lokala marknaden med produkter, och å andra sidan drivs en framgångsrik industriell verksamhet inom livsmedelstillverkning i kommunen, vilken har ett erkännande över hela ön och över hela Kanarieöarna.

Här tillverkas bakverk och pålägg, vilka tillsammans med källvatten på flaska, "Agua de Teror", är några exempel på den industriella verksamheten i kommunen.

Men Teror har också haft en ökning av besökare och turister, vilket breddat den lokala ekonomin även till turistsektorn med lantturism.

Mer information

Cookies gör det möjligt för oss att erbjuda ett bättre innehåll. Genom att använda vår webbsida godkänner ni det. Om ni fortsätter att anlita sidan bedömer vi det som att ni tillåter användningen.