Gran Canaria
Gran Canaria
Przyroda

Obszary Przyrody

Parque Rural del Nublo

Parque Rural del Nublo

Rodzaje obszarów przyrodniczych: Parques Rurales

Miejsce: Artenara, Mogán, Moya, San Bartolomé de Tirajana, Aldea de San Nicolás, Tejeda, Valleseco, Vega de San Mateo

   
 

Opis

Różnorodność walorów tego obszaru wpłynęła na decyzję o objęcie go ochroną. Jest to naturalne miejsce występowania dobrze zachowanych gatunków, z czego wiele to zagrożone wyginięciem endemity, niespotykane nigdzie indziej, tak jak na przykład rosalillo (Dendriopoterium pulidoi). Oprócz tego, występują tu liczne lasy sosnowe, zbiorniki ujęć wodnych, oraz wykokie skaliste wybrzeża, które stanowią miejsce schronienia dla wielu gatunków ptaków. Lasy wchodzące w skład tego obszaru chronionego odgrywają bardzo ważną rolę w procesach odnowy podziemnych zasobów wodnych oraz urzyźniania gleb, stanowiąc ponadto typowy przykład ekosystemu kanaryjskiego, opartego na lasach iglastych. Z punktu widzenia geomorfologii, istnieją tu równie typowe przykłady krajobrazu wyspy, takie jak rozległy krater zapadliska / koryta doliny Tejeda, południowo wschodnie wąwozy, czy też sama skała Nublo. Jest to teren oferujący wysokie wrażenia estetyczne, ze względu na wyjątkowo spektakularny krajobraz pełen stromych zboczy i rozległych pasm górskich.
Położenie: Artenara, Tejeda, Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé, San Mateo, Valleseco i Moya.
Powierzchnia: 26.307,4 hektara.

Zobacz mapę