Gran Canaria
Gran Canaria
Przyroda

Obszary Przyrody

Przyrodnicze Obszary Chronione

Pomimo niewielkiej powierzchni, Gran Canaria posiada ogromnie bogate dziedzictwo przyrodnicze.  Wyjątkowość tubylczych ekosystemów, fauny, flory i geologii przyczyniła się do tego, że wiele instytucji hiszpańskich i międzynarodowych objęło część wyspy specjalną ochroną.

Przyrodnicze Obszary

Obszar Przyrody

Parque Natural de Tamadaba

Parque Natural de Tamadaba

Parki przyrodnicze

Parque Natural de Pilancones

Parque Natural de Pilancones

Parki przyrodnicze

Parque Rural del Nublo

Parque Rural del Nublo

Parki Krajobrazowe

Parque Rural de Doramas

Parque Rural de Doramas

Parki Krajobrazowe

Reserva Natural Integral de Inagua

Reserva Natural Integral de Inagua

Integralne rezerwaty przyrody

Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro

Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro

Integralne rezerwaty przyrody

Macizo de Amagro

Macizo de Amagro

Pomniki przyrody

Bandama

Bandama

Pomniki przyrody

Montañón Negro

Montañón Negro

Pomniki przyrody

Roque de Aguayro

Roque de Aguayro

Pomniki przyrody

Tauro

Tauro

Pomniki przyrody

Arinaga

Arinaga

Pomniki przyrody

Barranco de Guayadeque

Barranco de Guayadeque

Pomniki przyrody

Riscos de Tirajana

Riscos de Tirajana

Pomniki przyrody

Roque Nublo

Roque Nublo

Pomniki przyrody

Barranco del Draguillo

Barranco del Draguillo

Pomniki przyrody

La Isleta

La Isleta

Krajobrazy chronione

Pino Santo

Pino Santo

Krajobrazy chronione

Tafira

Tafira

Krajobrazy chronione

Las Cumbres

Las Cumbres

Krajobrazy chronione

Lomo Magullo

Lomo Magullo

Krajobrazy chronione

Fataga

Fataga

Krajobrazy chronione

Montaña de Agüimes

Montaña de Agüimes

Krajobrazy chronione

Jinámar

Jinámar

Sitios de Interés Ciéntifico

Tufia

Tufia

Sitios de Interés Ciéntifico

Roque de Gando

Roque de Gando

Sitios de Interés Ciéntifico

Juncalillo del Sur

Juncalillo del Sur

Sitios de Interés Ciéntifico

El Brezal

El Brezal

Specjalny rezerwat przyrody

Azuaje

Azuaje

Specjalny rezerwat przyrody

Los Tilos de Moya

Los Tilos de Moya

Specjalny rezerwat przyrody

Las Dunas de Maspalomas

Las Dunas de Maspalomas

Specjalny rezerwat przyrody

Güigüi

Güigüi

Specjalny rezerwat przyrody

Los Marteles

Los Marteles

Specjalny rezerwat przyrody

Na przyrodnicze obszary chronione na wyspie składa się siedem głównych rodzajów terenów, których zasoby naturalne znajdują się pod ochroną prawa:

Park Przyrodniczy:  Forma łącząca konserwację zasobów parku z jednoczesnym wspieraniem kontaktów człowiek – natura, głównie poprzez użytkowanie rekreacyjne, nie zezwalając jednak na zasiedlanie.

Park Krajobrazowy:  Oprócz konserwowania zasobów parku, na terenie parków wiejskich promuje się zrównoważony rozwój społeczno - ekonomiczny jego mieszkańców, zezwalając jednocześnie na użytkowanie rekreacyjne.

Integralny Rezerwat Przyrody:  Obszar chroniony, którego konserwacja polega na utrzymywaniu nienaruszalności określonych ekosystemów i społeczności, z tego też powodu nie zezwala się na jego terenie ani na zasiedlanie, ani na użytkowanie rekreacyjne.

Specjalny Rezerwat Przyrody:  Obszar, na którym obejmuje się ochroną poszczególne gatunki roślin, zwierząt, formacji lub procesów geologicznych, gdzie jedynie w szczególnych przypadkach zezwala się na zasiedlanie ani na użytkowanie rekreacyjne.

Pomnik Przyrody:  Obszar, na którym są chronione struktury geologiczne, składające się z poszczególnych elementów geomorfologicznych o wysokich walorach krajobrazowych, oraz na którym zezwala się na zasiedlanie oraz na użytkowanie rekreacyjne.

Krajobraz Chroniony:  Głównym celem na tego typu obszarze jest ochrona walorów estetycznych i kulturowych rejonów o szczególnie malowniczym krajobrazie; zezwala się na nich na zasiedlanie oraz na użytkowanie rekreacyjne.

Miejsce Zainteresowań Naukowych:  jest to obszar, gdzie są chronione konkretne elementy o istotnych walorach dla nauki.

Obszary Przyrodnicze
Obszary Przyrodnicze