Gran Canaria
Gran Canaria
Przyroda

Obszary Przyrody

Los Tilos de Moya

Los Tilos de Moya

Rodzaje obszarów przyrodniczych: Reserva Natural Especial

Miejsce: Moya, Santa María de Guía

   
 

Opis

Rezerwat ten jest wytyczony na obszarze występowania jednego z ostatnich istniejących lasów laurowych na Gran Canarii. Jego fauna i flora obejmuje gatunki typowe dla lasów podzwrotnikowych, w tym różnorodne endemity o wysokim walorze naukowo badawczym (ponad 50 gatunków roślin i kilkaset gatunków bezkręgowców), z których niektóre zagrożone są całkowitym wyginięciem, tak jak chahorra (Sideritis discolor) lub koguci grzebień (Isoplexis chlcantha). Większość istniejących populacji tych roślin można znaleźć w tutejszym środowisku.
Położenie: Santa María de Guía y Moya.
Powierzchnia: 91,5 hektara.

Zobacz mapę