Gran Canaria
Gran Canaria
Organizacja Turystyczna

Organizacja Turystyczna

Nasza instytucja

Organizacja Turystyczna Gran Canarii to niezależny organ publiczny, stworzony przez miejscowe władze, a konkretnie Cabildo de Gran Canaria, której zasadniczą misją jest ochrona interesów turystyki na wyspie, stanwiącej podstawę rozwoju gospodarczego Gran Canarii.

Działalność Organizacji Turystycznej skupia się na celu utrzymania czołowej pozycji Gran Canarii jako destynacji turystycznej; poprzez zarządzanie, planowanie i rozwijanie polityki zgodnej ze zmianami rynkowymi.

 

 

 

Funkcje powierzone Organizacji Turystycznej Gran Canarii wychodzą daleko poza zadania typowe dla organu odpowiedzialnego za marketing destynacji, obejmując zarazem zarządzanie administracyjne branży turystycznej, na filarze której wzrasta gospodarka wyspy. W ten też sposób, główne linie działania Organizacji Turystycznej obejmują promocję zewnętrzną Gran Canarii, jej nieustanne udokonalanie jako destynacji, oraz publiczne zarządzanie systemem turystyki na wyspie.

 

Wysiłki Organizacji Turystyczna Gran Canarii skierowane są na bezpośrenią i aktywną współpracę z sektorem biznesowym wyspy, jak i z poszczególnymi szczeblami miejscowej, regionalnej i narodowej administracji.

W ramach promocji zewnętrznej, stanowiącej podstawę naszej działalności, rozwijamy typową działalność marketingowo promocyjną, skierowaną do całego szeregu rynków. Jednocześnie, pracujemy nad ciągłym rozwijaniem różnorodności produktów wchodzących w skład naszej oferty, oraz nad projektami doskonalenia turystyki, które powstają na wyspie, przy współpracy z innym organami administracji publicznej.

Organizacja Turystyczna Gran Canarii jest ponadto agencją odpowiedzialną za zarządzanie statusem administracyjnym ośrodków zakwaterowania na wyspie, dzięki czemu możemy monitorować situację w branży i rozpoznawać zmiany, jakie się wytwarzają w miejscowej działalności turystycznej.