Gran Canaria
Gran Canaria
Naturen

Naturreservat

Naturreservat

Trots sin reducerade yta har Gran Canaria ett naturarv av avsevärt värde.  Ekosystemets singularitet, dess flora, fauna och geologi har gjort att flera spanska och internationella myndigheter ställer upp för att garantera dess bevarande.

Naturreservat

Naturtillgångar

Parque Natural de Tamadaba

Parque Natural de Tamadaba

Naturpark

Parque Natural de Pilancones

Parque Natural de Pilancones

Naturpark

Parque Rural del Nublo

Parque Rural del Nublo

Landskapspark

Parque Rural de Doramas

Parque Rural de Doramas

Landskapspark

Reserva Natural Integral de Inagua

Reserva Natural Integral de Inagua

Fullständigt Naturreservat

Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro

Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro

Fullständigt Naturreservat

Macizo de Amagro

Macizo de Amagro

Naturmonument

Bandama

Bandama

Naturmonument

Montañón Negro

Montañón Negro

Naturmonument

Roque de Aguayro

Roque de Aguayro

Naturmonument

Tauro

Tauro

Naturmonument

Arinaga

Arinaga

Naturmonument

Barranco de Guayadeque

Barranco de Guayadeque

Naturmonument

Riscos de Tirajana

Riscos de Tirajana

Naturmonument

Roque Nublo

Roque Nublo

Naturmonument

Barranco del Draguillo

Barranco del Draguillo

Naturmonument

La Isleta

La Isleta

Skyddat Landskap

Pino Santo

Pino Santo

Skyddat Landskap

Tafira

Tafira

Skyddat Landskap

Las Cumbres

Las Cumbres

Skyddat Landskap

Lomo Magullo

Lomo Magullo

Skyddat Landskap

Fataga

Fataga

Skyddat Landskap

Montaña de Agüimes

Montaña de Agüimes

Skyddat Landskap

Jinámar

Jinámar

Sitios de Interés Ciéntifico

Tufia

Tufia

Sitios de Interés Ciéntifico

Roque de Gando

Roque de Gando

Sitios de Interés Ciéntifico

Juncalillo del Sur

Juncalillo del Sur

Sitios de Interés Ciéntifico

El Brezal

El Brezal

Speciellt Naturreservat

Azuaje

Azuaje

Speciellt Naturreservat

Los Tilos de Moya

Los Tilos de Moya

Speciellt Naturreservat

Las Dunas de Maspalomas

Las Dunas de Maspalomas

Speciellt Naturreservat

Güigüi

Güigüi

Speciellt Naturreservat

Los Marteles

Los Marteles

Speciellt Naturreservat

 

De lagligt skyddade naturområdena här på ön är indelade i sju olika former av skydd och preservering:

Naturpark: Det innebär att bevara parkens resurser och befordra människans kontakt med naturen framför allt genom avkopplande användning även om det inte tillåts bebyggelse.

Landskapspark: Förutom bevaring av parkens resurser och som rekreationsområde, eftersträvar man ett kontrollerat socialekonomiskt skydd av dess artbestånd.

Fullständigt Naturreservat: Dess bevarande består i att underhålla integriteten av vissa ekosystem och samfund och därför tillåts ingen bebyggelse eller rekreationsverksamhet.

Speciellt Naturreservat: Det inkluderar skydd av vissa arter, habitat, geologiska formationer eller geologiska processer och här tillåts inte bebyggelse eller rekreationsverksamhet utom i undantagsfall.

Naturmonument: Här skyddas geologiska strukturer som formar unika geomorfologiska grunddrag av natursceniskt värde. Här tillåts bebyggelse och användning i rekreationssyfte.

Skyddat Landskap: Syftet är att skydda estetiska och kulturella värden i områden med vackra naturscenerier, bebyggelse och rekreationsverksamhet är tillåten.

Platser av Vetenskapligt Intresse: Det är en symbol som handlar om att bevara konkreta tillgångar av vetenskapligt värde.

Naturreservat
Naturreservat