Gran Canaria
Gran Canaria
Znak Jakości w Turystyce

Znak Jakości w Turystyce

Abyś się jeszcze bardziej uśmiechał

Jest to model stowarzyszenia wymagający od zrzeszonych w nim firm / usługodawców turystycznych, by spełniali obowiązujące na danym obszarze wymogi Jakości w Turystyce, w celu zwiększenia satysfakcji turystów, oraz podniesienia komfortu i bezpieczeństwa miejsc przez nich odwiedzanych.

Czym jest SICTED?

Premios SICTED - 1er Finalista Mejor Destino 2017

Jest to projekt podniesienia jakości na obszarach turystycznych, zainicjowany przez Naczelny Sekretariat Turystyki i Hiszpańską Federację Gmin i Prowincji (FF MP), w który włączone zostały firmy / usługodawcy turystyczni w 36 różnych specjalnościach, które mają wpływ na doświadczenie i satysfakcję turysty odwiedzającego dane miejsce.  Podstawą projektu i jednym z jego głównych narzędzi jest wprowadzenie i użytkowanie Podręcznika Dobrych Praktyk, opracowanego dla każdej specjalności usług.

Jest to model  stowarzyszenia wymagający od zrzeszonych w nim firm / usługodawców turystycznych, by spełniali obowiązujące na danym obszarze wymogi Jakości w Turystyce.  W jego ramach oferowany jest plan szkoleniowy w 16 modułach zgrupowanych w 4 cykle, wizyty pomocy technicznej z ramienia kontrolerów SICTED, warsztaty wyjaśniające wątpliwości i promujące rozwiązania, prowadzone w formie debat, grupy robocze wypracowujące propozycje ulepszeń dla danego miejsca, oraz ewaluacje określające stopień spełnienia przez daną firmę / usługodawcę wymogów jakości, w efekcie których pozytywnie ocenieni dostają certyfikat Rzetelności w Jakości Turystycznej.