Gran Canaria
Gran Canaria
Het eiland

Feesten en festivals

Feesten en festivals

Het feest van de schutspatroon van Ingenio wordt in de eerste week van februari gevierd in het oude centrum. Het betreft het feest van Nuestra Señora de la Candelaria. Tijdens het feest verzamelt de lokale bevolking zich voor een processie en offerande aan de Maagd en zijn er folkloristische optredens en een veemarkt. De processie mondt uit in het populaire Baile de Taifas, een festijn met verschillende folkloristische dansgroepen.

Eveneens karakteristiek voor deze gemeente zijn de feesten van Nuestra Señora del Buen Suceso in het dorpje El Carrizal, een processie die altijd druk bezocht wordt.

Halverwege oktober is het tijd voor de optocht La Bajá del Macho. Tijdens dit volksfeest wordt beste geitenbok gekozen uit alle dieren die worden meegenomen naar de Feria de la Pasadilla, een veemarkt. De gekozen bok wordt na een volgende optocht geroosterd.

Andere hoogtepunten in het jaar zijn de feesten van San Pedro en San Pablo in juni. In Carrizal vieren ze San Isidro en San Roque.

Geschiedenis

Toen tijdens de kolonisatie van Gran Canaria het land werd verdeeld onder de verschillende standen die aan de verovering hadden deelgenomen, viel de heerlijkheid van Agüimes toe aan de kerk. In dit gebied lagen uitgestrekte landerijen aan beide zijden van de Barranco de Guayadeque die werden bevloeid met water uit bronnen in hetzelfde dal. 

Op de linkerhelling van de barranco (een bergkloof) lagen de landerijen van Ingenio, dat onder invloed van de Portugese kolonisten suikerriet ging verbouwen. De Portugese handelaar Alonso de Matos bouwde de eerste suikerfabriek, of in het Spaans 'ingenio azucarero' in het dal van Aguatona.

Rondom deze vroege fabriek vestigden zich de meeste families in deze streek. Halverwege de zestiende eeuw leidde de bevolkingsgroei tot de bouw van een kapel, de voorloper van de huidige Candelaria-kerk.

Dankzij ontwikkelingen in de landbouw werd de bevolking van Ingenio steeds talrijker in de zestiende en zeventiende eeuw. Maar aan het einde van die laatste eeuw bleek dat de natuurlijke hulpbronnen zo'n grote bevolking niet aankonden, en kwam er een grootscheepse volksverhuizing op gang uit de belangrijkste nederzettingen.

In de negentiende eeuw maakte Ingenio zich los van de heerlijkheid van Agüimes en ontwikkelde zich tot een zelfstandige gemeente nadat de kleine kapel van La Candelaria al in 1815 met toestemming van de kerkelijke autoriteiten een onafhankelijke parochie was geworden.

Geografie

Ingenio ligt in het zuidoosten van het eiland de Gran Canaria en heeft een oppervlak van 38 vierkante kilometer. Het stadje ligt op een helling en de hoogte varieert van 310 meter in het oude centrum tot 1200 meter bij de rand van de oude vulkaankrater, de 'Caldera de Los Marteles'. Het grondgebied van de gemeente is een grote driehoek en grenst in het noorden aan de Barranco del Draguillo, waar de gemeente Telde begint, en in het zuiden aan de Barranco de Guayadeque, waar de gemeente Agüimes begint.

De zacht glooiende helling waarop de gemeente ligt loopt door tot aan de kust en wordt doorsneden door een steile kloof: de Barranco de Guayadeque. Deze helling bestaat uit basalt, het gesteente dat wordt gevormd wanneer stromen lava en pyroklastisch materiaal afkoelen, en gaat pas heel dicht bij de kust over in een alluviaal terras.

De kust van de gemeente strekt zich uit over drie kilometer en wordt vooral gekenmerkt door het ontbreken van rotsen en steile klippen.

Economie

De bedrijvigheid van de Ingenio draaide sinds de zestiende eeuw om de verwerking van suikerriet tot suiker. De suikerfabriek of 'ingenio' die hier werd gebouwd, werd uiteindelijk een embleem en gaf de gemeente haar naam. Zo ontwikkelde Ingenio zich in de loop der eeuwen tot een wingewest van groot economisch belang.

Tegenwoordig wordt in Ingenio geen suikerriet meer verbouwd omdat ze niet kunnen concurreren met de grootschalige productie in Amerika, ook al is Canarische rietsuiker beter van kwaliteit. Deze ontwikkeling zette al in de zeventiende eeuw in en leidde tot de suikercrisis op Gran Canaria.

Niettemin is Ingenio ook nu nog een overwegend agrarische gemeente, ook al groeit het belang van de dienstensector in het oude centrum.

Ingenio is bovendien een centrum van ambachtelijke activiteit, vooral op het gebied van fijn kantwerk en calada-mode.

GastroIngenio