Gran Canaria
Gran Canaria
Laglit Meddelande

Laglit Meddelande

LAGLIGT MEDDELANDE

ALLMÄNNA REGLER FÖR ANVÄNDNING AV PORTALEN

www.grancanaria.com/patronato_turismo  

Turistrådet på Gran Canaria informerar att användning av webbsidan 
www.grancanaria.com/patronato_turismo och alla dess undersidor och kataloger som inkluderas i den (som vi i fortsättningen benämner som portalen), liksom även tjänster och innehåll som kan sökas genom den, är underkastad villkoren som beskrivs i detalj i detta lagliga meddelande, med förbehåll för att någon av dessa tjänster eller innehåll måste godkännas av allmänna tilläggsvillkor. 

Om du därför inte godkänner de detaljerade villkoren i detta lagliga meddelande, ber vi dig att inte använda portalen, då vilken som helst användning av densamma eller tjänster och inkluderat innehåll innebär ett godkännande av de lagliga villkoren samlade i denna text. 

Gran Canarias Turistråd förbehåller sig rätten göra ändringar i Portalen utan förvarning, i mening att aktualisera, rätta, modifiera, lägga till eller ta bort innehåll i Portalen eller dess design. Innehåll och tjänster som Portalen erbjuder uppdateras periodiskt. På grund av att aktualisering av information inte är omedelbar, råder vi att alltid kontrollera giltighet och exakthet av information, tjänster och innehåll i Portalen. 

Villkoren som förekommer i detta meddelande kan variera, därför är det bra att läsa igenom detta innehåll nästa gång du använder Portalen. Gran Canarias Turistråd ansvarar inte för skador som användandet av verktyg och information i www.grancanaria.com/patronato_turismo skulle kunna orsaka.

 

UPPHOVSRÄTT OCH PATENTRÄTT

Såväl Portalens design som dess källkod, loggor, varumärke och övriga märken som finns i densamma tillhör Gran Canarias Turistråd, företag eller professionella medarbetare och är skyddade av därtill hörande upphovsrätt och patenträtt. Likaså är bilder i Turistrådets server skyddade av motsvarande rättigheter.

Användning, reproduktion, distribution, överföring, transformation eller vilken som helst liknande eller analog aktivitet, är absolut förbjudet utan Turistrådets medgivande. Licens för användande av något av Portalens innehåll utfärdat till nyttjanderättshavaren inskränker sig till nedladdning av användaren och endast för privat bruk, alltid att nämnda innehåll förblir intakt.

Gran Canarias Turistråd uttalar sin respekt för upphovsrätt och patenträtt av tredje part. Om du därför anser att denna site kan ha brutit mot sina rättigheter, ber vi att du kontaktar oss genom vårt kontaktformulär.

 

LÄNKAR ELLER HYPERLÄNKAR 

Gran Canarias Turistråd länkar till andra webbsidor som vi anser kan vara av intresse. Emellertid tillhör inte dessa sidor oss, innehållet kontrolleras inte och därför kan vi inte ansvara för dessa, hur de fungerar eller möjliga skador och fel som kan uppstå genom att gå in på dessa.

De användare som tänker lägga in en länk till Turistrådets webbsida bör tänka på följande:

• Anslutningen till Turistrådets webbsida innebär att det i inget fall förekommer någon relation mellan Turistrådet och ägaren till webbsidan eller deras mail, inte heller samtycke eller godkännande av dess innehåll eller tjänster. Därför varken tillkännager eller antyder det att Gran Canarias Turistråd har auktoriserat länken, inte heller på något sätt har påtagit sig att kontrollera tjänster som erbjuds på webbsidan från den upplagda länken.

• Gran Canarias Turistråd gör sig inte ansvariga på något sätt, inte heller garanterar kvalitet, exakthet, trovärdighet, korrekthet eller moralitet av innehåll eller tjänster som länken erbjuder. Användaren tar på sitt absoluta ansvar konsekvenser, skador eller fel som kan derivera från anslutningen till länkens webbsida. 

• Webbsidan eller den elektroniska kommunikationen får inte innehålla något märke, ursprungsbeteckning, logotyp, slogan eller andra kännetecknande symboler som tillhör Gran Canarias Turistråd, förutom de som är en del av själva länken.

• Webbsidan där länken upprättas har ingen olaglig information, skadlig för moral och allmänna sedvänjor eller den allmänna ordningen, inte heller har den innehåll oförenligt tredje parts rättigheter.

När som helst kan Gran Canarias Turistråd begära att få länken till sin sida borttagen, utan någon förklaring. I så fall måste de som lagt upp länken omedelbart ta bort densamma, så fort de får meddelande från Turistrådet.

 

FRAMES

Gran Canarias Turistråd förbjuder uttryckligen genomförande av “framings” eller användande av vilka som helst mekanismer från tredje part som förändrar formgivningen, originaldesignen eller innehållet i Portalen.

 

INTEGRITET

Enligt lagen Ley Orgánica 15/1999 av den 13 december för skyddande av person-uppgifter, lovar Gran Canarias Turistråd att uppfylla sekretessen för persondata och att behandla dem konfidentiellt. Därför vidtar man alla nödvändiga åtgärder för att förhindra förändringar, förlust, behandling eller åtkomst som inte är tillåten.

Automatisk hämtning och behandling av persondata har som slutmål att vid varje tillfälle för användaren, åstadkomma en utökning och förbättring av begärda tjänster och följa upp rådfrågningar från användare.

Du har möjlighet att använda dina rättigheter, att gå in och ändra, eller ta bort dina persondata som finns i Turistrådets arkiv genom att begära detta så att det finns dokumenterat i skrift. För att utnyttja dina rättigheter kan du vända dig till kontoret på adressen C/ Triana 93, 35002. Las Palmas de Gran Canaria eller genom mail till turismo@grancanaria.com. 

Gran Canarias Turistråd håller fast vid nivåerna för att skydda personuppgifter enligt REAL DECRETO 1720/2007, av den 21 december, där utvecklingsreglerna godkänns enligt lagen Ley Orgánica 15/1999, av den 13 december, om skydd av personuppgifter. Man har upprättat all teknik som finns till hands för att undvika förlust, felanvändning, ändringar, ej tillåtet intrång eller stöld av data som du lämnar till Turistrådet, med förbehåll för att måttet av säkerhet på Internet inte är befintligt. Turistrådet tar sig rätten att modifiera nuvarande integritetspolitik för att anpassa den till nyare lagar, rättspraxis eller tolkning från Agencia Española de Protección de Datos.  I detta fall kommer Turistrådet att meddela, klart och tydligt och i god tid, gjorda ändringar och begära, ifall det är nödvändigt, ditt medgivande till sagda ändringar.COOKIES

Denna portal använder sig av cookies (en textbaserad datafil som sparas i den dator som används för att navigera på sidan) i den grad som behövs för att användaren ska få en korrekt funktionalitet och visualisering av webbsidan. De cookies som används har en begränsad tid och i inget fall används de för att ta någon personlig information.

Statistik av användning:

• Denna webbsida använder Google Analytics, en service utlånad av Google Inc., som låter analysera nyttjandet som användarna gör av webbsidan,  enbart i statistiskt syfte.

• Av denna anledning använder Google Analytics cookies. Informationen som cockies genererar för att utarbeta den statistiska informationen skickas direkt och arkiveras av Google. För att garantera anonymitet omvandlar Google informationen och gör den anonym genom att trunkera IP-adressen innan de arkiverar den. På så vis används Google Analytics inte för att lokalisera eller samla privat information om användaren av webbsidan. Google kan endast skicka insamlad information av Google Analytics till tredje part när de är lagligt tvingade till det. I enlighet med villkoren för lånandet av tjänsten Google Analytics , sammankopplar Google inte din IP-adress till några andra data som är bevarade av Google.

• Om du vill neka tillåtelse för statistisk behandling av data eller information med Google Analytics kan du säga nej till användning av cookies genom att välja bort det med korrekt konfiguration i webbläsaren. Men du bör veta att om du gör det kan du kanske inte använda alla portalens funktioner  fullt ut.

 

LAGAR

Användarna av webbsidan avstår uttryckligen från vilken andra lagar som helst som stämmer överens, med förbehåll för kompetens som framgår av lagen och underkastas Juzgados y Tribunales i staden Las Palmas de Gran Canaria för beslut av varje fråga som kan orsakas om tolkning, tillämpning och uppfyllande av villkor eller lösning av kontrovers som kan uppstå i relation till webben.