Gran Canaria
Gran Canaria
Naturen

Naturreservat

Parque Natural de Tamadaba

Parque Natural de Tamadaba

Typ Naturresurs: Parques Naturales

Plats: Artenara, Aldea de San Nicolás, Agaete

   
 

Beskrivning

Nätet av flodfåror, sluttningar och bergmassiv i detta område formar ett vittrat landskap med stora kontraster och fantastisk skönhet, där man kan urskilja naturliga former av stort geomorfologiskt intresse. I Tamadaba finner man en av öns bäst bevarade naturliga pinjeskogar med stor effektivitet att dra åt sig vatten, vilket närvaron av flera artificiella vattendammar i området påvisar. Andra välbevarade biosystem är flodfårorna och växtligheten av tistlar och tabaiba i dalgångarna och likaså sluttningarnas habitat. På Guayedras sluttningar hittar man flera fridlysta arter, av vilka några är exklusiva för detta område. Dessutom hittar en del fridlysta endemiska fåglar en idealisk plats i pinjeskogen för att bygga sina bon. Ur kulturell synpunkt kan också nämnas några ensliga och halvt övergivna lantgårdar och arkeologiskt intressanta områden som El Risco och Guayedradalen.
Plats: Agaete, Artenara och San Nicolás de Tolentino.
Yta: 7 538,6 hektar

Se Karta