Gran Canaria
Gran Canaria
Sport

Arrastre de ganado (Boskapsförflyttning)

Arrastre de ganado (Boskapsförflyttning)

Detta är en lantlig aktivitet med djur, närmare bestämt kor och tjurar. Man ska ta sig fram på en sträcka fortast möjligt samtidigt som man drar på en tyngd.  Tyngdens storlek beror på varje kategori, 600 till 800 kg. i ett kospann och 800 till 1 100 kg. i ett tjurspann.

Förarens, kallad oxherde, skicklighet, spannets styrka, terrängens beskaffenhet, behandlingen av djuren vilka det inte är tillåtet att straffa i eller utanför tävlingen, ger en ovanlig skönhet åt kombinationen människa - djur.