Gran Canaria
Gran Canaria
Stränder

Hjälp oss att skydda Maspalomas sanddyner. Lär känna projektet Masdunas.

Handlingsplan för naturområdet Maspalomas.

Hjälp oss att skydda Maspalomas sanddyner. Lär känna projektet Masdunas.

Gran Canarias fullmäktige och kommunen San Bartolomé de Tirajana (där ett av Gran Canarias viktigaste naturområden ligger, det särskilda naturreservatet Maspalomas sanddyner) påbörjade i slutet av 2018 arbetet med en handlingsplan för att återställa sanddynernas ekosystem.

Det handlar om ett miljöprojekt vars främsta mål är att skydda och bevara de naturliga sanddynerna, en mycket viktig miljöresurs och ett skyddat naturområde med stor ekologisk betydelse.

Denna innovativa bevarandeplan på Gran Canaria är tänkt att inledningsvis sträcka sig över två år. Syftet är att upprätthålla öarnas unika ekosystem, så att vi alla kan fortsätta att njuta av detta naturliga paradis under lång tid framöver.

Nytt liv för sanddynerna

Projektet går under namnet ”Masdunas”. Det har som målsättning att se till att denna naturskatt på södra Gran Canaria inte försvinner, genom att bevara dess miljövärden och säkerställa dess överlevnad.

Vi är fast beslutna att skydda denna juvel – som också är ett av öns viktigaste besöksmål – och vi är säkra på att du också vill bidra till dess bevarande och skötsel.

Bild: Masdunas.es
Bild: Masdunas.es

Vad är det som händer?

Förstörelsen av systemet med sanddyner har blivit allt tydligare under de senaste decennierna. Uppförande av bebyggelse och mänsklig påverkan har stört vindens och sanddynernas rörelser, vilket i sin tur gör att sanden försvinner.

Uppskattningsvis hamnar cirka 45 000 kubikmeter sand varje år på havets botten.

Detta har inneburit en okontrollerad ökning av vegetationen i områdena inåt land, vilket minskar sanddynernas storlek och gör att allt större områden eroderas. Den biologiska mångfalden påverkas negativt, liksom de djur och växter som har området som sin livsmiljö.

Om denna utveckling får fortsätta kan sanddynerna komma att försvinna inom mindre än en generation.

Vad ska vi göra?

Gran Canarias fullmäktige och kommunen San Bartolomé de Tirajana har kommit överens om att genom handlingsplanen återställa ekosystemet i Maspalomas i flera steg.

De första åtgärderna för att skydda naturområdet har redan vidtagits, bland annat genom att märka ut rekommenderade stigar, återställa skadade områden, skydda den lokala faunan och placera ut informationsskyltar vid infarterna.

Miljöskyddsplanen för Maspalomas sanddyner omfattar dessutom underhåll av de åtta kilometer av vägar och stigar som löper genom reservatet och som avgränsas med skyltar och pollare.

Iordningställda stigar
Iordningställda stigar

Maspalomas sanddyner kommer inte att stängas för allmänheten.

Vi kommer att kunna fortsätta att använda och bada vid dynerna, precis som vi alltid har gjort.

Avsikten med bevarandeplanen har aldrig varit att förbjuda tillträdet till sanddynerna, utan att styra besöken på ett bättre sätt. Detta sker med hjälp av ett antal avgränsade stigar och vägar som är förenliga med skyddet av och respekten för miljön.

Men vi kan inte göra det själva – vi behöver din hjälp.

Hur du kan hjälpa oss

Att ta hand om och skydda en så värdefull plats som det särskilda naturreservatet Maspalomas sanddyner är allas vår uppgift.

Det är bara med din hjälp som vi kan bevara detta naturliga paradis, ikoniskt för ön Gran Canaria, under många år framöver.

Tänk på att iaktta följande rekommendationer:

  • Rör dig alltid inom de avgränsade områdena och längs med de stigar som ställts i ordning.

  • Följ anvisningar och informationsskyltar.

  • Använd inte stenar eller andra föremål för att bygga konstruktioner som förändrar landskapet.

  • Respektera djur och växter.

  • Kom ihåg att det är förbjudet att campa.

Du hittar mer information och kan följa genomförandet av projektet på webbplatsen www.masdunas.es