Gran Canaria
Gran Canaria
Kultur

Arkeologisk arv

Arkeologisk arv

Cenobio de Valerón (Santa María de Guía)

Det mest sensationella fyndet på alla Kanarieöarna är ett enormt kollektivt sädesmagasin, ett tydligt exempel på betydelsen av kanariernas agrikulturella verksamhet och makten hos den styrande samhällsklassen.

 La Cueva Pintada (Gáldar)

Ett av de viktigaste fynden på Kanarieöarna, inte bara på grund av dess storlek, utan också för att den målade grottan, som ger namn åt hela boendet, härbärgerar ett av exemplen på de kanariska urinvånarnas konst. Det är geometriska motiv framställda från målningar i rött, svart och vitt. Vad denna plats använts till har många olika tolkningar: begravningsgrotta, helig plats, bostad… men det finns inte tillräckligt med data för att komma till några slutgiltiga ställningstaganden.

(Mer information)

 Necrópolis de Arteara (San Bartolomé de Tirajana)

Förhistoriska fynd av begravningsplatser formade av mer än tusen gravliknande strukturer. Det är utbrett över ett två km långt område och en km brett. Det bör besökas.

(Mer information)

 Punta Mujeres (San Bartolomé de Tirajana)

Det handlar om en stor rumsliknande struktur och en av många sättningar längs den kanariska kusten.

 Poblado de Tunte (San Bartolmé de Tirajana)

Den största samlingen av grottor på hela Kanarieöarna, är en stor bebyggelse, en hel by i bergets inre, som inkluderar boningar, sädesmagasin, begravningsplatser och grottmålningar.

 Las Fortalezas (San Bartolomé de Tirajana)

Ett bra exempel på befäst bebyggelse formad av naturliga grottor och artificiellt uthuggna i berget. Några av dem har rester av målningar, några har använts till begravning, och andra till sädesmagasin.

 La Audiencia (Temisas)

En by av artificiellt utarbetade grottor, använda för olika funktioner: sovrum, kök, sädesmagasin, kornbod…

 Los Letreros de Balos (Agüimes)

Den viktigaste samlingen av grottgravyer på Gran Canaria. Här finns det samlat nästan alla sorter av gravyrer som existerar på Kanarieöarna: antropomorfos, zoomorfos, alfabetiska inskriptioner, geometriska…

 Risco del Canario (Agüimes)

Belägen i Guayadequedalen, denna samling av ett trettiotal artificiella grottor, som på grund av svårigheten att komma dit var lätta att försvara vid eventuella attacker.

 El Draguillo (Telde-Ingenio)

En fyndighet där man kan betrakta gravyrer, sädesmagasin, begravningsgrottor och grottor för boende.

 Almogaren de Amurga

Ett av de mer komplexa och spektakulära exemplen på fyndplatser som har tolkats som kultplats.

 Cuatro Puertas (Telde)

En grotta av stora dimensioner, utgrävd för hand i vulkanisk sten. Dess mest karakteristiska drag är de fyra dörrar som öppnar sig mot en horisontell plattform. Den antas ha använts vid kanariernas utövning av magi-religion.

 Poblado de Tufia (Telde)

En samling formad av en grupp olika stenhus, koncentrerade i separerade grupper och begravningsplatser. Många av konstruktionerna är inte tilldelade någon specifik funktion.

 Poblado de Tara (Telde)

Här finns den största samlingen av artificiella grottor på Gran Canaria och i den har man hittat otaliga nyttoföremål som kanarierna använde för sina dagliga sysslor.

 La Restinga / Llano de la Brujas (Telde)

Byn är formad av anordningar med en huslig funktion, andra som gravkullar och några som möjligtvis skulle ha kunnat användas som sädesmagasin. På slätten ser man konstruktioner placerade ovanpå gamla vilket visar att de använts under en längre tid.

 Bandama (Santa Brígida)

Ett av de mest unika fynden på ön, de så kallade kanariernas grottor en grupp kollektiva rum och sädesmagasin belägna på den inre sluttningen av en vulkankrater. Dess mest signifikativa drag är existensen av grottgravyrer.

 Cuevas de los Canarios (Las Palmas de Gran Canaria)

Denna arkeologiska samling är formad av två stora artificiella grottor med rum och andra mindre rum med silos, utgrävda i två nivåer, under en stor naturlig arkad som skyddar den.

 La Cerera (Arucas)

Det handlar om en boplats av grottor och även bebyggda konstruktioner, beläget i ett av de bördigaste områdena i närheten av havet.

 Bocabarranco / El Agujero / La Guancha (Gáldar)

På detta område bevaras resterna av en av de största boplatserna för Gran Canarias urinvånare. Förutom de många husen framträder närvaron av de mest betydelsefulla gravhögarna på ön.

 Necrópolis de Maipés (Agaete)

Ett vidsträckt begravningsområde som upptar en yta av mer än en kvadratkilometer. Fyndplatsen innehåller ett stort antal raserade gravar, nästan ett halvt tusen.

 Poblado de Acusa (Artenara)

En samling antika boplatser belägna i ett av de områden på ön som är mest lämplig för jordbruk. Målade rum, grottor för begravningsplatser och betydande sädesmagasin är gemensamma för de flesta av dem.

 Cuevas de Caballero (Artenara)

En samling rumsgrottor. I tre av dem finner vi exempel på grottmålningar med triangulära motiv. Även andra former förekommer. Man förknippar denna plats som ett rum av upphöjd magisk-religiös betydelse för kanarierna.

 Cueva de los Candiles (Artenara)

Artificiell grotta som upptar en hedersplats i den kanariska fornforskningen vars interiör är fördelad i sex små utgrävda väggnischer täckta av ett flertal upp och nervända trianglar, graverade eller i lågrelief, som man tror har relation till fruktbarheten.

 Bentayga / Cuevas del Rey (Tejeda)

Den består av tre kärnor, konstruerade i säregna arkeologiska formationer som grupperas i linje. I dem kan man finna viktiga exempel på bostadsgrottor, begravningsgrottor, kornbodar och betydande utrymmen för religiösa aktiviteter.

 Poblado de Caserones (La Aldea de San Nicolás)

Detta är resterna av det som en gång var en av de största boplatserna på hela Gran Canaria, med husen enormt tätt placerade och även gravhögar.

 Castillete de Tabaibales (Mogán)

Vid sidan av de vanliga bostäderna utmärker sig här närvaron av torn, murar och byggnadernas ordning, vilket gör denna plats olik andra fyndplatser.

 Majada Alta (Mogán)

En grotta av små dimensioner i vilken man finner antropomorfistiska piktogram målade med ockrafärg. Den är ett unikt fynd både för använda tekniker och även för de figurativa motiven.