Gran Canaria
Gran Canaria
Sport

Levantamiento del Arado (Plough Lifting)

Levantamiento del Arado (Plough Lifting)

Detta består i att lyfta en plog som kan väga upp till hundra kilo till lodrät position.

En annan variant består i att lyfta plogen och hålla den i halvt horisontellt läge och rotera 380 grader medan lyftaren sitter på huk och stöder rodret mot låren. Ibland hålls plogen lodrätt stödjande sig på lyftarens haka, mun, handflata eller liggande på rygg på golvet.

För att lyfta plogen tar man tag i ena änden, kallad rodret, som mäter något mer än fyra meter. Sedan fäster man fötterna ordentligt i marken i riktning mot plogen. Man börjar lyftningen med att böja sig bakåt för att balansera sin kropp i relation till plogen tills man fått upp den i horisontalläge i höjd med höften för att därefter lyfta för att få upp den lodrätt och samtidigt hålla balansen. I denna ställning gör man enligt lyftarens skicklighet några av de beskrivna varianterna. Att sänka den är kanske det mest delikata.  Det görs mycket långsamt medan man visar plogen för publiken. Ibland, medan den är halvvägs nere, snurrar man den ett varv runt innan man lägger ner den mycket mjukt. Oket och övrig vikt man har haft på sig, läggs på marken utan några häftiga fall.