Gran Canaria
Gran Canaria
Sport

Levantamiento y pulseo de la piedra (Stenlyftning)

Levantamiento y pulseo de la piedra (Stenlyftning)

Denna sport består i att lyfta en tung sten till magen och vidare upp till bröst och skuldror. Om stenen lyfts över huvudet så utnämns det till ”Pulseo de la piedra”

Denna sportsliga aktivitet uppkom på landsbygden som ett sätt att tillbringa sin fritid när man hade slutat sina dagliga sysslor. Man ville visa sin styrka och skicklighet. Farmarna varierade sätten att lyfta stenen, fritt utan att vidröra kroppen eller genom att vidröra vissa delar, lyfta upp den till axlarna eller över huvudet, slänga den bakåt eller förflytta den så långt som möjligt.

Stenens form varierar också. Normalt var den inte snidad utan kunde vara rund, oval etc. och ju svårare det var att få grepp om den och kunna lyfta den, desto bättre tävlan.

Logiskt nog bör den som lyfter stenen ha en stor fysisk styrka och dessutom vara vig och ha en bra teknik som sparar onödig ansträngning.