Gran Canaria
Gran Canaria
Kultur

Ravinen Los Gatos

Ravinen Los Gatos

Den arkeologiska zonen i Cañada de los Gatos är en speciell samling inom den förspanska arkeologin bestående av ett varierat område som förr var en enhet; en kustby som bildades vid utloppet av Mogans flodfåra och som växte till en stor boplats där det fanns många bosättningar. Husen av sten formar La Cañada de los Gatos, huset med de sju hörnen, gravarna i La Puntilla och Las Crucecitas samt begravningsgrottorna finns utspridda längs den östra sluttningen av flodfåran mycket nära mynningen och de är arkeologiska lämningar som finns sparade än idag.

Ravinen Los Gatos

Detta är deklarerat som en egendom av kulturellt intresse för sin vetenskapliga betydelse, sitt värde inom ramen för urbefolkningens tidskultur och för att det är väl bevarat. Den är i huvudsak en kustutgrävning, belägen på en strategisk plats, utvald av de första invånarna för dess utmärkta förutsättningar som miljön erbjöd: bra klimat att leva i, rinnande vatten från floden, bra jord, bra klimat för odlingar och en närliggande kust som erjöd mat från havet vilket var en viktig del i deras diet. Detta vittnar rester om som hittats genom arkeologiska utgrävningar och som värderat den till en ålder av över 1300 år.

Ravinen Los Gatos

Idag är denna arkeologiska plats iordningställd för besök med gångar som binder ihop de olika platserna och erbjuder besökaren en enastående promenad genom vilken man lär känna urinvånarnas sätt att leva samtidigt som man från kaféet kan njuta av spektakulära vyer över Puerto de Mogan och flodfårans mynning.

Öppettider

Oktober - mars
Tisdag till söndag från 10.00 till 17.00.

April - september
Tisdag till söndag från 10.00 till 18.00.

Stängt alla måndagar samt dagarna 1, 5 och 6 januari, 1 maj och 24, 25 och 31 december.

Inträde
Pris: 4 €. Denna biljett gäller som inträde under ett helt år.
Reducerat pris: 2 €: Skolgrupper (med undantag för de från kommunen) eller grupper på på fler än 10 personer med förbokat besök; ungdomar mellan 10 och 14 år, studerande med kort och för äldre än 65 år.
Speciell gratisbiljett: Studiegrupper från kommunen som har förbokat; turistguider och lärare som medföljer grupper; barn under 10 år.
För att kunna utnyttja reducerade priser måste man kunna styrka att man är berättigad till detta.
Man erbuder guidade rundturer, aktiviteter och verkstäder för skolgrupper samt för privata grupper med fler än 10 deltagare.
Combo 8 €: Cenobio de Valerón + Maipés de Agaete + Cañada de Los Gatos.
Guidade besök måste bokas i förväg.

Ravinen Los Gatos
Adress: c/ La Puntilla s/n (Playa de Mogán)
Kommun: Mogán
Telefon: (+34) 638 810 621
E-mail: cañadadelosgatos@arqueocanaria.com
Webb: www.canadadelosgatos.com