Gran Canaria
Gran Canaria
Naturen

Utsiktsplatsen Roque Bentayga

Utsiktsplatsen Roque Bentayga

Som utsiktspunkt erbjuder oss denna plats en unik vy, Tejedaravinen, som av många även kallas Stora Ravinen. Sedd ur ett centralt perspektiv från själva hjärtat av den hydrografiska floddalen.

Denna abrupta terrängform som Miguel Unamuno beskrev när han såg den, som den förstenade stormen, sammanfattar en stor del av Gran Canarias geologiska historia under 14 miljoner år. Under de tre sista miljonerna år har det inte varit några utbrott på denna sidan av ön. Vittringen har visat innandömet av de vulkanutbrott som inträffat. 

Vy från utsiktsplatsen Roque Bentayga

Från botten av den eroderande ravinen reser sig Bentaygaklippan, en helig plats för urinvånarna som de arkeologiska utgrävningarna visar. Detta landmärke är frontfigur för en linje av klippor längs stupet som går från Degollada till den lilla boplatsen vid klippan. I mitten ligger Kungsgrottan som också har en relevant utgrävning.

På bägge sidor om klippan Bentayga strömmar ravinerna Chorillo och Tejeda som är de främsta som mynnar ut i Barranco Grande, förutom ravinen Siberio vid foten av Junquillos som ansluter sig till dammen med samma namn.

Vy från utsiktsplatsen Roque Bentayga

Boplatser med små gårdar av traditionell typ med tegeltak är idag nästan helt destinerade till ett andra hem för semester och veckoslut medan några står helt tomma,som är fallet med La Higuerilla. El Espinillo, La Solana och Chorrillo har fortfarande några fasta boende, huvudsakligen jordbrukare. Här finns en del getter för att få mjölk och ost som är basfödan för dessa ortsbor.

Skogen som omringar oss är av kanarisk tall. Det har pågått ett ofantligt arbete för att återplantera och ta vara på resterna av den ursprungliga skogen.

Hela detta territorium är en del av det biosfära världsreservatet på Gran Canaria, utsett av UNESCO den 29 juni 2005.Programa Mac 2007-2013 Web Oficial de la Unión Europea