Gran Canaria
Gran Canaria
Naturen

Utsiktsplatsen La Crucita

Utsiktsplatsen La Crucita

Detta träkors har varit placerat här sedan urminnes tider. Trakten är känd för korset som gett namn åt området runt om. Det är ett kors för vandrare, eftersom det markerar sammanstrålningen av de kungliga stigarna som kommer från öns centrum, Cruz de Tejeda och Las Arvejas, Barranco Hondo, Coruña och Las Cuevas.

Artenara sedd från Montañón

Detta kors befinner sig längs den heliga rutten, som kan dateras bakåt från epoken med urinvånarna eftersom stigarna som här sammanstrålar sammanfogar byarna Artevirgo, Risco Caído, den heliga platsen Risco  Chapí och Cuevas de Caballero. Detta var urinvånarnas boplatser i Artenara och Guardaya och vid de ensliga lantgårdarna i Acusa från före den spanska invasionen. Detta rika kulturarv ackrediterar denna etnografiska plats för såväl vandrare som turister som kommer ner på rutten från dammarna i norr till Lugarejos.

Korset är en etnografisk och symbolisk ikon av religiös karaktär. Traditionellt var platsen en samlingsplats för bönder, arbetare och köpmän av boskap. Här tog de en kort paus för tillbedjan och artighet, de lade ner sina redskap, bad en bön och fortsatte sedan sina sysslor.

La Crucita
Artenara

Bärarna av la Rama, som kom från Tamadaba för att fira festligheterna kring Santo Domingo Guzmán från Juncalillo, gjorde här en paus på en timme medan de drack, sjöng och dansade för att komma i form till festen. Den andra maj smyckar ortsborna korset med vilda blommor. Midsommarafton som markerar sommarsolståndet tänder man en eld i närheten och från slutet av 1900-talet håller prästen i Artenara lördagen före korsets dag en aftongudstjänst som samlar ett stort antal församlingsbor.

Panoramat man kan se härifrån är allt ifrån Roque Nublo,  Montaña de la Cilla, Brezo, Tamadabaskogen till den nya uppdykande Höstparken i närheten av Risco Caído. Trakten karaktäriseras av jordbruksaktiviteter som numera är i avtagande.Programa Mac 2007-2013 Web Oficial de la Unión Europea