Gran Canaria
Gran Canaria
Naturen

Utsiktsplatsen La Cruz Grande

Utsiktsplatsen La Cruz Grande

Cruz Grande erbjuder oss två bergssluttningar. På ena sidan hittar vi Tirajanakratern och på andra Cuenca de Chira och skogen Pilancones. Här kan vi upptäcka en korsning av vägar, främst silverrutten. Det är en urgammal stig som användes av de vandrande herdarna, förenad också med Jacobearutten, som står i förbindelse med norr och syd.

Vy från utsiktsplatsen La Cruz Grande

I Tirajanakratern finns de antikaste geologiska materialen. De har kommit i dagen genom erosionen och har lämnat Risco Blanco naket, vilket har markerat konturerna till plattformerna Rompeserones och Sepultura del Gigante. Jordskred av geologiskt material har lämnat kvar stora utjämnade platåer som Sequero, El Sitio eller Llanos de Madrid. I skydd av ravinerna har vi de arkeologiska utgrävningarna i Rosiana, Los Sitios och fortet i Ansite. Ur botanisk synvinkel i den fertila dalen finns minnen kvar av palmdungen som förr i tiden täckte en stor del av denna floddal. I dag täcker den kanariska furan de högsta delarna, medan sluttningarna är en fristad åt unika inhemska växter.

Vy från utsiktsplatsen La Cruz Grande

På den andra sluttningen finns Parque Natural de Pilancones som intar den övre delen av  Ayagaures och Pinar de Pilancones. Det är en fantastisk landskapsbild med ett intressant botaniskt och geologiskt arvegods. Den främsta uppenbarelsen är furan, följd av jarón och i mindre skala den svarta jättesnokörten. Dessutom utmärker sig denna zon som skyddsområde för fåglar först och främst för hackspett och blå bofink.

Detta territorium är en del av det biosfära världsreservatet på Gran Canaria, utsett av UNESCO den 29 juni 2005Programa Mac 2007-2013 Web Oficial de la Unión Europea